Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tufanbeyli Kültür Merkezi

Bakanlığımızca 07.02.1996 tarihinde % 7,70 tenzilatla müteahit Halil Avcı'ya 60.000.000.000.-TL (1995 yılı birim fiyatları ile) keşif bedeli ile ihale edilmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatına henüz başlanmamıştır. Proje revizyon çalışmaları başlatılmıştır. İnşaatın bitirilip, hizmete açılabilmesi için 5.000.000.- TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Mevcut ödeneği 3.250.000,00.-TL olup İlimizin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) hesabında bulunmaktadır.

Proje kapsamında 250 kişilik çok amaçlı salonu, okuma salonları, sergi salonu, işlikler, idari ve teknik mekanlar yer almaktadır.

Arsa alanı                    : 5.286 m2

Bina oturum alanı        :    850 m2

Kullanım alanı             : 2.000 m2