Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 124 dolu kadrosu ile birlikte dağılımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine tabi sözleşmeli 11, İşçi 5 ve İş Kanununa tabi DÖSİMM 105 olan 121 personel olmak üzere toplam 245 personel bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; Müdürlüğümüzde 1 Folklor Araştırmacısı, İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphanelerinde 7 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğü'nde 6 Arkeolog ve 4 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.