Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde  2022 yılı  Kasım ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 118 dolu kadrolu personel ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli 33, sürekli işçi 5 ve iş kanununa tabi DÖSİMM işçisi 104 personel olmak üzere toplam 261 personel bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; il ve ilçe halk kütüphanelerinde 21 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğünde 8 Arkeolog ve 7 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.