Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde  2020 yılı  Ocak ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 120 dolu kadrolu personel ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli 19, sürekli işçi 5 ve iş kanununa tabi DÖSİMM işçisi 104 personel olmak üzere toplam 249 personel bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzde 1 Folklor Araştırmacısı, Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; il ve ilçe halk kütüphanelerinde 18 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğünde 5 Arkeolog ve 4 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.