Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 125 dolu kadrolu personel ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine tabi sözleşmeli 8, İşçi 5 ve İş Kanununa tabi DÖSİMM 104 personel olmak üzere toplam 244 personel bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; Müdürlüğümüzde 1 Folklor Araştırmacısı, İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphanelerinde 10 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğü'nde 5 Arkeolog ve 6 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.