Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde  2020 yılı  Ağustos ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 127 dolu kadrolu personel ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli 8, sürekli işçi 5 ve iş kanununa tabi DÖSİMM işçisi 104 personel olmak üzere toplam 244 personel bulunmaktadır. Ayrıca İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında 15 personel çalışmaktadır.

Müdürlüğümüzde 1 Folklor Araştırmacısı, Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; il ve ilçe halk kütüphanelerinde 18 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğünde 5 Arkeolog ve 4 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.