Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ulu Cami

Ulu cami büyüklüğü ve tarihi açısından Adana'nın önemli eserleri arasında gösterilmektedir. Selçuklu, Memlûklu ve Osmanlılar devrine ait mimari karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, ilk defa 1513 yıllarında Ramazan oğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Beyin oğlu Piri Mehmet Paşatarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır. Esas binanın batı tarafındaki giriş kısmının, Ramazan oğlu Halil Beyin yaptırdığı bilinmektedir. Giriş kapısının üzerinde kademeli bir sistemle yukarı doğru sivrilen stalaktitli konik çatının Selçuklu mimarisi karakterinde yapılmış olması, XVI. yüzyılda küçük bir beylik halinde bulunan Ramazanoğullar’ının burada önce küçük bir mescit yaptırdığı fakat daha sonra Beyliğin büyümesi ve mescidin yeterli olmaması ile bugünkü esas binanın yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bütünüyle 34,50 x 32,50 m. ölçüsünde, kareye yakın dikdörtgen. planlı olan Ulu Caminin,  batı ve doğu yönündeki iki büyük kapısından avluya girilmektedir. Caminin esas ibadet mekanına ilaveten, bölgenin sıcak oluşu ve daha fazla cemaatin ibadet etmesi düşünülerek avlunun bir kısmı ahşap örtü sistemi ile kapatılarak büyük bir son cemaat yeri haline getirilmiştir. Doğu cephedeki avlu kapısında ve caminin esas mekanının cephesinde, siyah ve beyaz mermer levhalar kullanılarak cephe görünüşüne renk katılmıştır. Yarı sivri kemerlerin konturları stalaktit ve bitki motifleri ile süslenmiştir. Enine uzanan dikdörtgen plandaki esas ibadet mekanı, Kıble duvarına paralel konmuş 4 sütun ile iki nef (şahın) teşkil etmekte ve sütunlar hafif sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Kıble duvarında etrafı siyah mermerden yapılmış bir bordürle çevrilen mihrabı ile bilhassa caminin Kıble duvarını kaplayan XVI. ve XVII. yüzyıla ait Çinileri ilk bakışta dikkati çekmektedir. Adana Ulu Camisi, son cemaat mahalli formundaki harimin batısındaki dikine mekanı ile Adana Hasan Ağa Camisi, Adana Kemeraltı Camisi ve Ceyhan Kurtkulağı Köyü Camisi gibi bazı mahalli eserleri etkilemiştir.

Nasıl Gidilir:Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmekte olup ayrıca aşağıda yer alan linklerden veya fotoğraf galerisinden google haritadaki konumuna ulaşabilirsiniz.

Uçak 2.jpgAdana Şakirpaşa Havaalanı-Adana Ulu Cami Google Map
Otogar 8.jpgAdana Otobüs Garı-Adana Ulu Cami Google Map
Tren 3.jpgAdana Tren Garı-Adana Ulu Cami Google Map

  • Ulu Cami .jpg
  • Ulu Cami.jpg
  • Ulu Cami.jpg