Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2014 YILI

                                             ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNCE

                                          2014-2015 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

1.Adana Anadolu Kültürler Buluşması Festivali Projesi;Adana’da yer alan yurdumuzun değişik illerine ait derneklerin Adana Merkez Parkta stantlar kurarak yörelerinin el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini, yöresel yemeklerini ve folklorunu tanıtmaları amaçlanmaktadır. Proje ile birlikte İlimizde yaşayan farklı kültürler bir araya getirilerek kültürel zenginliğimiz ortaya konulacak, Adana’daki farklı kültürler kaynaşarak bir birlik ve beraberlik oluşturulacaktır. Projenin tanıtım toplantısı 37 İl Derneğinin katılımıyla 06.06.2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz Adına Bir Derginin Çıkarılması; İlimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini her yönüyle tanıtacak bir derginin çıkarılması müdürlüğümüz açısından ihtiyaç haline gelmiştir. Belli zaman dilimlerinde çıkarılması planlanan dergide 1. etap yapımı devam eden, çağdaş müzecilik açısından örnek teşkil edecek olan Müze Kompleksi; restorasyonu ve çevre düzenlenmesi devam eden Kaleler; Kazıları yapılan ve kazılarına devam edilen antik kent ve höyükler işlenerek Bakanlığımızın ilimize yaptığı yatırımlar ön plana çıkarılacaktır. Ayrıca ilimizin turizm ve kültür potansiyelini vurgulayan unsurların dergide yer alması sağlanacaktır. Söz konusu derginin Müdürlüğümüzce 81 İl Valiliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, İl Halk Kütüphanelerine, Üniversitelere ulaştırılması sağlanacaktır. Bunun sonucunda ilimizin tanıtımı doğrudan ve daha etkin bir biçimde yapılarak turizm sektörü açısından bir farkındalık yaratması amaçlanmaktadır.

Adana Mutfak Festivali;Bu projede, Adana Mutfağında çok önemli bir yere sahip olan ve marka haline gelmiş Adana Kebabı, bici bici ve şalgam başta olmak üzere Adana Mutfağının tanıtımı yapılarak genelde İlin tanıtımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Yapılacak olan faaliyetler Adana’nın en önemli simgelerinden biri olan ve günümüzde hala kullanılan 1600 yıllık Taş Köprü üzerinde gerçekleştirilecektir. Böylece marka haline gelmiş Adana Mutfağıyla birlikte kadim bir geçmişi olan Taş Köprü de ön plana çıkarılacaktır. Etkinliğin dikkat çekmesi için Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi de davet edilerek metrelik kebabın rekor kırma denemesi de gerçekleştirilecektir. Genelde Adana Mutfağı, özelde ise Adana Kebabı, şalgam ve bici bici Adana tanıtım stratejisinin bir parçası haline getirilecektir. Ayrıca Adana geleneksel yemeklerinden içli köfte, mumbar, analı kızlı, sarımsaklı köfte, vartebit, hırçikli köfte, maklube, karakuş, kaynar gibi yemek ve tatlılar da tanıtılacaktır. Yapacağımız çalışma ulusal düzeyde bir çalışma olacaktır.  Bu da Adana’ya bir kez daha dikkatlerin yoğunlaşmasına neden olacaktır.

Müdürlüğümüz Web Sitesi ve Bilişim Teknolojisinin Etkin Bir Biçimde Kullanılması;Müdürlüğümüzün görünen yüzü durumunda olan web sitesinin amacına uygun bir biçimde hizmet verebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İlimizin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi, yerli ve yabancı turist çekme adına, ilimizin dikkat çeken tarihi, doğal ve kültürel unsurlarının ön plana çıkarılması ve bunun web sitesinde daha görünür ve daha etkin biçimde yayınlanmasına yönelik çalışma stratejisi belirlenmiştir. Bununla birlikte Müdürlüğümüz tarafından yapılan ve yapılması planlanan etkinliklerin, restorasyonu ve çevre düzenlenmesi devam eden Yılankale, Feke Kalesi, Feke Kara Kilisesi, Kozan Anavarza Kalesi, Tumlu Kalesi; Kazıları yapılan veya kazılarına devam edilen Sirkeli Höyüğü, Tatarlı Höyüğü, Anavarza Antik Kenti, Magarsus Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Yumurtalık Antik Kenti, Tepebağ Höyüğü ve Misis Höyüğü Kazı çalışmalarının web sitesinde tanıtımlarının yapılarak yer almasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Sosyal Medyanın daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için Müdürlüğümüzde Müdürlük adına Facebook ve Twitter hesaplarının alınarak altyapısının oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Turizm Master Planının Yapılması;İlimizde kültür ve turizmin sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak geliştiren bir master planı yapılacaktır. Böylece İlimizin kültür ve turizm açısından potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik stratejimiz belirlenmiş olacak ve çalışmalar bu yönde geliştirilecektir. 

Ramazan Ayı Kültür Sanat Festivali; İnsanların daha rahat ve eğlenceli bir şekilde ramazan ruhunu yaşamaları için Ramazan Ayı boyunca sosyal yoğunluğun olduğu mekanlarda tasavvuf müziği dinletisi, semazen gösterileri, ilahi konserler gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Yeni Müze Kompleksi Alanının Tanıtılması; İlimizde yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük müzeler kompleksinin tanıtımının daha etkin bir biçimde yapılması için inşat aşamaları, ihale bilgileri ve müzenin bitmiş halini gösteren maket çalışmasının yer aldığı afişler ve tanıtım filmi hazırlanarak, ilimizde yoğunluğun olduğu bölgelerde, afişlerin billboardlara asılması ve LED ekranlarda yeni müze için hazırlanan tanıtıcı filmin gösterilmesi sağlanacaktır.

Esnafa Turizm Eğitimi Verilmesi; İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerle iletişim kurabilecek olan taksici, otobüs şoförü, market elemanı vb. esnaflara turizm konusunda; turistlerle iyi iletişim kurma, turistlere saygılı davranma, çevreyi temiz tutma vb. konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Seyahat Acentesi Yetkililerine İlimizin tanıtılması; Yurdumuzun değişik bölgelerine geziler düzenleyen seyahat acenteleri yetkilileri ve tur operatörleri ilimize davet edilecek, ilimizde bulunan otellerin yetkilileri ve rehberlerin de katılımıyla 2 -3 gün süresince “Adana Tanıtım Turu” yapılacaktır.

Turizm Eğitimi; İlimizde bulunan konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışan personele yönelik;servis, kat hizmetleri, mutfak ve hijyen konularında Bakanlığımız ile işbirliği içersinde eğitimlerin düzenlenmesi ve periyodik olarak denetimlerinin sağlanması adına gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

Işıklı Haritaların Yaptırılması; İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi, kültürel ve turistik yerleri ve ulaşım imkanlarını gösteren ışıklı haritaların yapılması ve bu haritaların, şehrin belirli noktalarına ayaklı panolarla yerleştirilmesi planlanmaktadır.