Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Halk Şiiri

Ben

Meyve vermiş bir bahçeyim
Ben ürünüm satamadım
Biliniz ki, ne haldeyim
Reçel, şurup yapamadım.

Yeri göğü eleştirdim
Bir adımcık gidemedim
Altmış yıldır ben yoldayım
Bir konakçık edemedim

Yer yüzünde bunca alen
Gedek buna kağıt, kalem
Neyi saram neyi bulam
Bir sonuca varamadım

Kartal Der ki; bu ne haldir
Dostluğu sevgiyi doldur
Şu evrenin yüzü budur
Buna bir taht kuramadım
Abdullah Kartal

Safran çiçekleri

Sabah serinliği ile başlar
Açılması safran çiçeklerin
Ki boyu boyumu aşar
Siner kokusu gözeneklerime derimin
Koyu dut gölgelerinden dışarı taşar
İpince akışın derelerin
İçinde telden balıklar taşar
Açılıp kapanmasından pencerenin

Çekti gitti o sahici kuzgunlar
Yerle bir oldu safran çiçekleri
Yorgun bir denizde unutuldular
Yol yokuşa sarmış ondan beri
Her gün biraz daha uzaklaşırlar
Tozlanır coşkular yüksek raflarda
Daha dün söylediğim şarkılar
Bir küçük kentittir ölüm duvarda
Pekşen Tandoğan