Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit Alanı Kazısı


Tepebağ Höyük Adana İl merkezinde Taşköprü civarında ve Seyhan Nehri’nin kenarında Adana’nın bir mahallesi olan Tepebağ Mahallesinde yer almaktadır. Günümüzde höyük ve çevresinde yer alan Geç Osmanlı – Erken Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneklerinin bulunduğu bölge aynı zamanda Kentsel Sit Alanı olarak da tescil edilmiştir.

Tepebağ Höyükte Adana Müze Müdürlüğümüz  Başkanlığında 2013 yılında başlatılan kazı çalışmaları  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Doç.Dr. Üyesi İrfan Tuğcu’nun bilimsel danışmanlığıyla halen devam etmektedir .. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce uygun görülen protokol kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesince  finanse edilmektedir.