Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2023 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

54

Kültürel Yapılar

146

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

39

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

86

Dinsel Yapılar

76

Mezarlıklar

61

Sivil Mimarlık Örneği

321

Kalıntılar

97

 Anıt ve Abideler 1

TOPLAM

889

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

531

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

 

TOPLAM

535

GENEL TOPLAM

1.424

*2023 yılı Aralık ayı dahil güncel verilerdir.