Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İHALE DUYURUSU: Kuruköprü Anıt Müzesi İçerisinde Toplam 85 m2'lik Taşınmazın İhalesi Gerçekleşecektir.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ticari Üniteler Grup Başkanlığı’nın 18.08.2022 tarih ve 2810825 sayılı yazılarına istinaden Kuruköprü Anıt Müzesi içerisinde 15 m2 iç ve 70 m2 dış alan olmak üzere toplam 85 m2’lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi kapsamında üç (3) yıllığına kiralama yapılması ihalesi yapılacak olup ihaleye başvuruların Müdürlüğümüzün İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

 

İhale Tarihi                    : 1 Kasım 2022 Salı günü Saat 10.30  

İhalenin Yapılacağı Yer  : Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü