Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2022 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

54

Kültürel Yapılar

143

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

39

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

85

Dinsel Yapılar

74

Mezarlıklar

56

Sivil Mimarlık Örneği

320

Kalıntılar

95

 Anıt ve Abideler 1

TOPLAM

876

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

505

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

 

TOPLAM

509

GENEL TOPLAM

1.385

*2022 yılı Aralık ayı dahil güncel verilerdir.