Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2021 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

47

Kültürel Yapılar

138

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

39

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

85

Dinsel Yapılar

74

Mezarlıklar

50

Sivil Mimarlık Örneği

317

Kalıntılar

93

 Anıt ve Abideler 1

TOPLAM

852

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

461

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

 

TOPLAM

465

GENEL TOPLAM

1.317

*2021 yılı yıl sonu itibari ile güncel verilerdir.