Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Galeri Sergi ve Etkinlik Koşulları

Galerilerde gerçekleştirilecek sergi ve etkinliklerin kurumsal uygulamalarla yürütülerek süreklilik kazanması ve nitelikli sergilerin düzenlenebilmesini sağlamak amacıyla, 2021-2022 sergi döneminden başlamak üzere Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve E-14673016-106-1741041 sayılı yazısı doğrultusunda gönderilen belgelerde iş ve işlemlerin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu bağlamda, İlimiz Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenecek sergi ve etkinlik taleplerinin; aşağıda yer alan dilekçe ile taahhütnameye göre düzenlenerek işlem yapılması, ayrıca galeri envanterine eser bağışı talebi olması halinde ise "Taşınır Bağış Formu"nun oluşturulması gerekmektedir.

Salon tahsis talebinde bulunanların, dilekçeleri ve taahhütnameleri ile birlikte seçici kurul değerlendirmesine sunularak kurul tarafından onaylanması halinde gerekli işlemlerin yapılacaktır.

Dilekçe Örneği
Taahhütname
Taşınır Bağış formu