Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2020 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

46

Kültürel Yapılar

135

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

38

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

85

Dinsel Yapılar

72

Mezarlıklar

48

Sivil Mimarlık Örneği

316

Kalıntılar

92

TOPLAM

840

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

448

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

 

TOPLAM

452

GENEL TOPLAM

1.292

*2020 yılı yıl sonu itibari ile güncel verilerdir.