Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çekim Bildirimi

ÇEKİM BİLDİRİM BAŞVURULARI

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılmaktadır

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında  Yönetmelik’in 11 inci maddesi birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ‘‘…Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günüönceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar... Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz…’’ hükümleri gereği yerli yapımcılar, film çekimlerine ilişkin bilgi ve belgeleri çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğünün 10.12.2020 tarih ve 942936 sayılı yazısına istinaden Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapılacak yerli çekim bildirim başvuruları https://cekimizni.ktb.gov.tr  web adresi üzerinde oluşturulan Yerli Çekim Bildirim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

 

Drone Çekim İzni

Drone ile çekim yapmak isteyenler Valiliğimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.