Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2018 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

43

Kültürel Yapılar

109

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

38

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

82

Dinsel Yapılar

69

Mezarlıklar

43

Sivil Mimarlık Örneği

305

Kalıntılar

91

TOPLAM

788

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

395

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

2

TOPLAM

401

GENEL TOPLAM

1.189

*2018 Yılı Yıl sonu itibari ile güncel verilerdir.