Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım (SSS)

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz  kapsamında  Bakanlığımız Kültür  Varlıklarına  Yardım  Sağlanmasına  Dair  Yönetmelik" bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

2020  yılında  proje  ve  uygulama  yardımından  yararlanacak  taşınmaz  sahiplerinin bilgilendirilmesi için nasıl, nereye, hangi belgelerle, hangi tarihe kadar başvuru yapabileceğine ilişkin Taşınmaz Kültür Varlıkları yardımları ile ilgili Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı Yardım Şubesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıkça sorulan sorulara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz Kültür Varlıkları Yardımları Sıkça Sorulan Sorular (SSS)