Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Müzakere Usul ve Esasları

Bilindiği üzere, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikte "Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir işletmeciye verilecek parkur için birden fazla işletme tarafından başvuruda bulunulması durumunda, yeterliliği uygun görülen işletmelerden altyapı hizmetlerine en çok katkı veren işletmeye izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükmün yürütülmesine yönelik uygulamada birlik sağlanması ve uygulayıcı birim olan mülki idareye yol gösterilmesi adına hazırlanan Müzakere Usul ve Esasları Bakanlık Makamının 07.06.2018 tarihli ve 489491 sayılı Olur'u ile yürürlük kazanmıştır.

Bu kapsamda, anılan Müzakere Usul ve Esasları ile şablon olarak hazırlanan müzakere tutanağı ve müzakere tutanak onayı aşağıdadır.

Müzakere_Usul_ve_Esaslari.docx
Müzakere Tutanağı.docx
Tutanak_Onay.doc