Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1- Stratejik Eylem ve Master Planı

            Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve hedeflerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin sayısal veriler ile anlatıldığı Adana İli Kültür ve Turizm Stratejik Eylem ve Master Planı hazırlanmasına yönelik İlimizde yer alan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Üniversite temsilcileri, Belediye temsilcileri, ilgili STK temsilcileri ile yıl içerisinde periyodik toplantılar yapılmış konu hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Yapılan çalışmaları değerlendirmeleri için ulusal gazeteciler ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin kültür turları düzenleyen satış, pazarlama müdürleri ilimize davet edilerek, belirlenen destinasyonları yerinde görmeleri sağlanmıştır. Toplantılar sonucunda gezi güzergahları konusunda  belirlenen destinasyonlardan oluşan tur rehberi ve turizm haritası hazırlanmıştır. Ayrıca ilimizin kültür ve turizm stratejilerine ilişkin istatistiki ve bilimsel veriler ile eylem planlarını içeren 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Eylem Planı  bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.