Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi Projesi

Çukurova Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Programına yönelik olarak hazırlanan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi” Projesi kapsamında Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan personele Çukurova Üniversitesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök tarafından iletişim ve halkla ilişkiler, takım ruhu oluşturma ve stres yönetimi konularını kapsayan Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi verilmiştir. İlimizin ve bölgemizin kalkınmasında kilit rolü olan kültür ve turizm faaliyetlerinin, hızlı, başarılı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülen proje ile kurum çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kurum kapasitesinin ve hizmet kalitesinin arttırılması ve ilimizdeki kültür ve turizm çalışmalarının daha verimli şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.