Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“SODES ile Geziyorum Öğreniyorum” Projesi

Projeyle hedeflenen, ilimizde gelir seviyesi düşük mahallelerde yaşayan ve eğitim görmekte olan, kendini ifade edemeyen, şiddet eğilimli, öfke kontrol sorunu yaşayan ve sokak eğilimli çocukların ilimizde bulunan kültür ve turizm varlıkları ile buluşmasını sağlayarak, kendini iyi ifade edebilen, toplum kurallarına uyan, zarardan çok yarar amaçlı çalışan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.

Bu grubu ele alma sebebimiz, bu çocukların kötü alışkanlıklar başta olmak üzere suça veya farklı arayışlara kaymasına izin vermeden hayata dahil edilmesini sağlamaktır. Proje fikri, gelir seviyesi düşük mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler tarafından Müdürlüğümüzden talep edilen, dezavantajlı öğrencilere Adana’daki tarihi, turistik ve kültürel varlıkların tanıtılması ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır. İlgili talepler doğrultusunda okullarda yapılan sunumlar sonucunda görülmüştür ki öğrenciler yaşadıkları şehirde yer alan tarihi, turistik ve kültürel varlıkların neredeyse hiçbirini bilmemektedir. Okullara yapılan bu ziyaretler sonucunda ayrıca öğrencilerin bu varlıkları görme konusunda çok istekli olduğu gözlenmiştir. Proje kapsamında, belirlenen gelir seviyesi düşük okullarda öğrenim gören dezavantajlı öğrenci gruplarına ilimizde yer alan antik kentler, kaleler, konaklar, mesire yerleri, müzeler vb. yerler gezdirilecek, öğrenciler için tiyatro, sinema gibi sosyal aktiviteler düzenlenecektir.

Proje sonucunda, dünyaları yaşadıkları mahalle ile sınırlı olan bu öğrencilerin dünyaları kültürel geziler ve sosyal faaliyetler yoluyla bir nebze de olsa genişletilecek; arkeoloji gibi yeni bilim dalları ile tanışmaları sağlanarak meslek seçimlerinde ve ileriki yaşamlarında yeni ufuklar açılacak; sosyal hayata daha fazla katılmaları ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları sağlanacaktır. Proje başvurusu yapılmış olup sonuç beklenmektedir.