Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“Milli Değerlerimiz Hayat Buluyor ” Projesi

Kültürümüz; geçmişimiz ile geleceğimizin kesişişleridir. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın somut yollarından biri de geleneksel el sanatlarımızı ve Türk Süsleme Sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sanatlar arasında önemli bir yeri olan Ebru, Hüsn-i Hat ve Tezhip sanatları çok eski dönemlerde ortaya çıkmış, Osmanlı Döneminde altın çağını yaşamış ve günümüzde halen icra edilmeye çalışılmakta fakat toplumun özellikle dezavantajlı kesimleri tarafından bilinmemektedir. Halk Oyunları ise Türk folklorunun önemli bileşenlerinden birisini teşkil etmekte olup toplumumuzun karakteristik özelliklerinin, gelenek ve göreneklerinin temsili niteliğindedir. Toplumumuzda milli tarih ve milli kültür bilincinin yerleşmesi, gelenek ve göreneklerimizin sonraki nesillere aktarılabilmesi için geleneksel el sanatlarımızın ve halk oyunlarımızın yaşatılması ve toplum tarafından benimsenip icra edilmesi hayati önem taşımaktadır.  Projemizle gençlerin ve yetişkinlerin sosyal hayata daha etkin katılımını sağlayarak, beceri kazandırmayla öz güvenlerini geliştirme, üretmeye teşvik etmek ve boş zamanlarını daha verimli geçmesini sağlayarak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemeyi amaçlamaktayız.

Hedef grubumuz daha çok kenar mahallelerde yaşayan işsiz kadınlardan oluşmaktadır. Proje kapsamında açılacak olan Ebru, Hüsn-i Hat, Tezhip ve Halk Oyunları kurslarına katılacak olan dezavantajlı kadınlarımızın kültürel faaliyetlerle tanışması, sosyal hayata katılmaları, kendi potansiyellerinin farkına varıp meslek sahibi olmaları ve üretim sürecine dahil olmaları ve milli değerlerimiz konusunda çevrelerinde farkındalık yaratmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda mesleki yeterlilik kazandırılarak nitelikli istihdam ile ekonomik hayata aktif katılımlarına destek sağlanacaktır. Proje başvurusu yapılmış olup sonuç beklenmektedir.