Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2. Adana Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Algı Araştırması” Projesi

       Adana'nın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik alandaki niteliklerini bir bütün olarak ele alarak kentin farklılığını ortaya koymak, tanıtım yetersizliği sorununa çözümler üretmek, kente ait bir kent kimliği oluşturmak, katma değer yaratma gücü ve potansiyeli bulunan kentimize özgü değerleri, etkili ve stratejik adımlarla medyada doğru ifade edebilmek ve bu bağlamda bölge turizmini geliştirebilmek amacıyla Müdürlüğümüz tarafından "Adana Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Algı Araştırması" projesi hazırlanmış ve söz konusu proje Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında kabul edilmiş olup Müdürlüğümüzce çalışmalara başlanılmıştır. Projemiz 14 Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır.