Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1. “Kıyı Turizminde Konaklama Hizmetleri Kalitesinin Yükseltilmesi” Projesi

          Müdürlüğümüz tarafından AB Erasmus+ Programı kapsamında, Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Yumurtalık Belediyesi, Karataş Belediyesi, Karataş Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Enjoy Italy, Pythagoras Institute, Regional Cluster North – East kuruluşları ortaklığıyla “Kıyı Turizminde Konaklama Hizmetleri Kalitesinin Yükseltilmesi” isimli bir proje hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

           Bu proje ile AB standartları çerçevesinde; turizm sektöründe yer alan pansiyon ve küçük işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması, kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Küçük işletmelerde konaklama hizmetleri alanında hizmet veren işletmeciler, bu alanda çalışan öğretmen ve akademisyenler, konaklama hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını hedefleyen yerel otorite çalışanları ve karar vericilerinin bilgi ve deneyimi artacak, anahtar yeterlilikleri gelişecektir. Bugüne kadar konaklama hizmetleri konusunda eğitim almamış olan işletme sahiplerine hem yerel hem de uluslararası boyutta eğitim imkanı sağlanmış olacaktır.