Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019 Yılı İlimizdeki Genel Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

SAYISI

Korunmaya Alınan Sokaklar

3

İdari Yapılar

45

Kültürel Yapılar

115

Şehitlikler

5

Askeri Yapılar

38

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

84

Dinsel Yapılar

70

Mezarlıklar

43

Sivil Mimarlık Örneği

311

Kalıntılar

92

TOPLAM

806

SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

430

Kentsel Sit Alanı

3

Karma Sit Alanları

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Çakışan Sit Alanları(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı

 

TOPLAM

434

GENEL TOPLAM

1.240

*2019 yılı yıl sonu itibari ile güncel verilerdir.