Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması 2017-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonomik verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerine teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verileceği, “Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecinin başladığı, buna göre, sanayi ve hizmet sktörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri, bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olabileceği, başvuruları 09 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz internet adresinde yer almaktadır.

LİNK:http://vgm.sanayi.gov.tr